MYPRINTi kasutustingimused on kohustuslikud igale MYPRINTi teenuste kasutajale.

MYPRINTil on õigus aeg-ajalt kasutustingimusi muuta. Palun lugege kasutustingimused enne korduva tellimuse esitamist uuesti läbi.


Kasutaja õigused ja kohustused

 1. Kasutaja vastutab kõigi oma tegevuste eest, mis on läbi viidud tema registreeritud kontos, ning antud informatsiooni eest, samuti parooli ja kasutaja konto konfidentsiaalsuse eest.
 2. Kasutaja ei jaga kasutaja andmeid (kasutajanimi ja parool) kolmanda isikuga. Kasutaja tugesid saab kasutada vaid konkreetne kasutaja (füüsiline või juriidiline isik), kellele need on antud.
 3. Kasutajal ei ole lubatud sooritada tegevusi, mis on süsteemi turvalisuse vastu. Rikkumise puhul jätab MYPRINT endale õiguse ühepoolselt lõpetada teenuse osutamine, mida ei pea ette hoiatama ega selgitama.
 4. Kasutaja kannab täielikku vastutust kasutatud piltide autoriõiguste suhtes. Pilte üles laadides kinnitab kasutaja, et talle kuuluvad piltide autoriõigused ning pildid on saadud seaduslikult ja kasutajal on õigus neid pilte ilma piiranguteta kasutada.
 5. Tellimust esitades kinnitab kasutaja, et on lugenud ja nõustub MYPRINTi kasutustingimustega.
 6. Tellimust esitades nõustub kasutaja, et MYPRINT töötleb esitatud andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Myprinti õigused ja kohustused

 1. MYPRINT pakub kasutajale teenust, kus saab veebileheküljel luua oma isikliku kasutajakonto, mille kaudu saab kasutaja luua vastavalt MYPRINTi loodud moodulitele erinevaid trükitooteid.  MYPRINT kindlustab konkreetse toote tootmise ja selle kohaletoimetamise organiseerimise.
 2. MYPRINT kohustub kindlustama toote kätte saamise kokku lepitud ajal ja kokkulepitud koguses vastavalt toote ja teenuse kirjeldusele.
 3. MYPRINTil on õigus kasutada kasutaja üles laetud pilte vaid kasutaja tellitud toote valmistamiseks.

Registreerumine

 1. MYPRINTiga eduka koostöö alustamiseks peate looma kasutajakonto, mida tuleb vaadelda kui seaduslikku kokkulepet konto kasutaja ja teenuse pakkuja vahel.
 2. Registreerumiseks ja MYPRINTi konto kasutajaks saamise nõustumiseks peab andma enda ees- ja perekonnanime, praeguse elukoha, sünnikuupäeva, olemasoleva e-posti aadressi ning peate looma salasõna. Salasõna sisestades võtate teie vastutuse salasõna turvalisuse ja konfidentsiaalsuse suhtes.

Konfidentsiaalsus

 1. MYPRINT garanteerib teie informatsiooni hoidmise ning kolmandatele isikutele mitte avalikustamise.
 2. MYPRINT kasutab ja hoiab teie isiklukku informatsiooni järgnevatel eesmärkidel: klientide ees kohustuste täitmiseks, st tellimuse arendamise, teostamise ja kohaletoimetamise organiseerimise tagamiseks.

Toote trükifaili ja trükikvaliteedi arendamine

 1. MYPRINTi konto kasutaja loob valitud trükitoote kavandi, laadides pildid üles MYPRINTi loodud elektroonilisse tootevälja ning valides pakutud kavandi tüübi. Kinnitades antud tellimust võtab kasutaja täieliku vastutuse piltide kvaliteedi ees, mis ta on lisanud pakutud tootele.
 2. Vajadusel võib MYPRINT eraldi kokkuleppel määratud tasu eest ja kokkulepitud ajaperioodil trükitoote kavandit arendada.
 3. Kasutaja on vastutav kavandis kasutatud piltide kvaliteedi eest. Palun pöörake tähelepanu hoiatusmärkidele, mis kuvatakse automaatselt, kui laetakse üles madala kvaliteediga pildid. Kasutajat hoiatatakse tagajärgede eest, mis kaasnevad, kui kasutada fotoraamatute ja fotokalendrite loomisel madala kvaliteediga pilte. MYPRINT ei aktsepteeri sellistel juhtudel ühtegi pretensiooni prindikvaliteedi kohta.
 4. Kui kasutajal on pretensioone, mis puudutavad  toodetud toote mittevastavust üldistele polügraafia standarditele, on kasutajal õigus saadud toode tagastada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul, toimetades valmis toode MYPRINTi kontorisse isiklikult või kasutades kulleri teenuseid (kasutaja kulul), mille puhul tuleb sellest teavitada MYPRINTi helistades või saated e-posti ning täites ära kindla näite avalduse.  Kõiki juhtumeid tuleb üle vaadata erinevalt ning lahendada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul. Kui pretensioonid on põhjendatud, tuleks peale kokkulepet kliendiga tellimus uuesti printida või saadud makse kliendi tagatud pangakontole tagastada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul.

Tellimuse kinnitamine ja teostamine

 1. Enne fotoraamatu või fotokalendri tellimuse kinnitamist on klient kohustatud loodud kavandi üle vaatama, et täita tellimuseks ette nähtud väljad  ning tagada olemasolev e-posti aadress ja telefoninumber.
 2. Tellimuse teostamise perioodiks tuleb lugeda hetke, millal kasutaja on teostanud makse kuni hetkeni, millal konkreetne toode on saabunud MYPRINTi kontorisse või saadetud kulleriteenuse abiga. Tavaline tootmisperiood on 3-5 tööpäeva.

Tasumine

 1. Kõik hinnad on antud eurodes koos käibemaksuga (20%).  Tellimuse teostamine algab ainult siis, kui makse on teostatud.
 2. Kui makse tehakse pangaülekandega, tuleb makse kuupäevaks lugeda hetke, kui raha jõuab MYPRINTi pangakontole.
 3. Kui makse tehakse pangaülekandega, tuleb makse selgitusse sisestada tellimuse number. Kui tellimus ei ole tasutud, säilitab MYPRINT sellise tellimuse informatsiooni 30 päeva. Nende 30 päeva sees kuni hetkeni, millal tellimus on täielikult tasutud, on MYPRINTil õigus saata meeldetuletas e-postile, et klienti teavitada tema tellimuse oleku kohta. Kui tellimus ei ole 30 päeva jooksul tasutud, see tühistatakse.

Kohale toimetamine

 1. Kohale toimetamise eest kannavad hoolt OMNIVA kulleriteenused vastavalt kindlale hinnakirjale.
 2. Tellimuse kätte saamise periood sisaldab tootmise aega nind kui vajalik, siis ka kohaletoimetamise aega, mis on ligikaudu 3-5 tööpäeva. Kui kasutaja ei ole enda tellimust 15 päeva jooksul kätte saanud, alates päevast, kui tellimus saadeti, st päevast, kui saadeti sõnum tellimuse staatuse valmidusest, peab kasutaja võtma ühendust MYPRINTiga.


Lisaküsimuste korral saavad kasutajad abi, saates MYPRINTile e-posti aadressile info@myprint.ee või helistades numbrile +371 601 9950.