MYPRINT järgib teie andmete konfidentsiaalsust ning käsitleb teie isiklikke andmeid vastutustundlikult.

Isiklikke andmeid, mis on MYPRINTi leheküljele edastatud, kasutatakse maksimaalse hoolivuse ja lugupidamisega.

1. Kasutajal tellimuse seadmiseks ja MYPRINTil tellimuse täielikuks lõpule viimiseks peab MYPRINTi konto kasutaja lisama enda kontaktid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukoht, maksega seotud andmed jne), mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks ja kliendiga kontakteerumiseks, et informatsiooni täpsustada või lisaküsimuste korral.

2. MYPRINT kasutab ja hoiab teie isiklikku informatsiooni järgnevatel põhjustel: kliendiga võlgnevuse haldamiseks, st tellimuse arengu kindlustamiseks, teostamiseks ja kohale toimetamise organiseerimiseks.

3. MYPRINT peab kinni turvalisuse korrast, mis on vajalik teie isiklike andmete ja makse informatsiooni, mis on Internetis vajalik, maksimaalseks kaitseks ning mis on vajalikud, et vältida andmete kaotamist ja volitamata ligipääsu andmetele.

4. MYPRINT garanteerib, et isiklikke andmeid ei avalikusta kolmandatele isikutele, väljaarvatud juhtudel, kus konto kasutaja on sellega nõustunud. Selleks on vajalik MYPRINTi ja kliendi vastastikuste lepinguliste kohustuste täitmine või on see muude õiguste alusel lubatud või juhendatud rakendatavate reguleerivate seadustega.

5. Vajadusel on kliendil õigus igal ajal muuta, täiendada või kustutada isiklikke andmeid, mis on tema kohta MYPRINTi andmete süsteemis salvestatud.